سیستم های برودتی

سیستم های برودتی ، فریونی :

اجزای تشکیل دهنده سیستم ها کمپرسور ، اواپراتور ، شیر انبساط ، یونیت

کمپرسور در واقع قلب سیستم تیرید است و وظیفه تراکم مبرد را برعهده دارد که حین آن دما و فشار گاز بسیار بالا می رود

اپراتور: یکی از تجهیزات اصلی سیستم می باشد که مایع با دریافت حرارت (گرمای محیط)به بخار تبدیل می شود و موجب پایین آمدن دمای سردخانه می شود اپراتورها در اشکال مختلف تولید می شود و به منظور برفک زدایی در سیستم استفاده می شود

شیر انبساط :شیر انبساط جریان مایع ورودی به اپراتور را کنترل می کند مشاوره های مبرد پس از عبور از شیر انبساط اوپراتور کاهش یافته و در فشارهای پایین شروع به تبخیر می کند.